Strona Marcina Brykczyńskiego

Wiersze:

Kameleon

Kameleon,
Udaje, że to nie on
I już od pierwszego wejrzenia
Się zmienia.
Na imię ma Leon,
Co zgoła nic nie znaczy,
Bo przecież kameleon
I tak może wszystko przeinaczyć.

"Kameleon - wiersze i opowiadania dla dzieci" Nasza Księgarnia 2004